Flag Counter

STIFTET DEN 20. MAJ 1974

Hvis der indleveres lots, der omfangsmæssigt ligger udover enkelte frimærker og enkelte mønter, påhviler det indlevereren selv at sørge for præsentation af materialet.

Her tænkes der i første omgang på kasser, samlinger, albums og større indstiksbøger m.v.,

der fylder en del.

Her har vi ikke mulighed for i bestyrelsen at opbevare dette materiale forud for auktionen.

Hvis man ønsker lots på storauktioner af større omgang, skal der indleveres en normal seddel til formanden, hvor lottet beskrives grundigt. Indleverer og formand samarbejder om beskrivelsen.

Det er herefter indlevereren, der sikrer sig, at materialet kan vises frem på de eftersyn, der er, ligesom det også påhviler indlevereren at få materialet fremlagt på selv auktionsdagen.

Usolgte lots medtages efter auktionen ligeledes af indlevereren.

I øvrigt gælder, at mindsteprisen for frimærkelots er 40,- kr. i opråb, for mønter er der ikke nogen nedre grænse, mens den nedre grænse for postkort er 30,- kr. Effekter, der ikke kan oplægges til disse priser, må oplægges på de almindelige mødeaftener.

Miniauktion.

Der afholdes næsten hver mødeaften en miniauktion, hvor medlemmerne frit kan lægge effekter frem til salg.

Salgsbetingelser.
Køberen betaler alene hammerslagsprisen.
Klubben beregner sig et salær ved sælgeren på 10 % af hammerslagsprisen.


Alle lots, der ikke har nogen opråbspris vil komme under hammeren først.
Herefter tages de lots, der har et mindstebud. ...................
Der er mulighed for at lægge lots op indeholdende frimærker, postkort, mønter, bøger og blade samt effekter, der har relation i øvrigt til vores hobbyer.


Denne side er opdateret:

11 oktober 2017

Forside Mødeprogram Mønter Udgivelser Samleområder Auktioner Postkort Klubmesterskab Mødepræmie Debatforum Medlemsbladet Dsfm Billeder Link Om os

Tryk på den blå tekst


Så er der kun tilbage at trykke på udskriv.

Har du brug for auktionsformularer, tryk på teksten under billederne.

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

gixmo.dk

Info

TIL TOP

Mårslet Frimærke- og Møntklub afholder møde hver tirsdag i sæsonen

på Lokalcenter Kildevang Langballevej 3a 8320 Mårslet


Webmaster: Preben Madsen    -   Mail:   maarfrim@gmail.com

Formularer til auktion

TIL TOP

Skrammelauktion  

TIL TOP

Miniauktion

TIL TOP

Storauktion   

TIL TOP

Specialauktion 17 oktober 2017  

TIL TOP

På auktionsdagen kan der ikke lægges andre medlemslots op.

Har du brug for udskrivning, tryk her   bliver vist som pdf

Forblad  

TIL TOP

Specialauktion den 17. oktober 2017


Klubbens mangeårige medlem Jørgen Arentoft, Tranbjerg har af helbredsmæssige grunde desværre måttet opgive sin frimærkehobby.


Jørgen har især samlet på Kina, som han har holdt foredrag over – i flere omgange. Men han har derudover haft et vidtfavnende samlefelt.


Han har nu anmodet klubben om at realisere sine samlinger. Torben Johnsen og undertegnede har registreret, hvad der forelå.  Vi har dog rådet ham til at forsøge at afhænde sin temmelig værdifulde Kinasamling via et auktionsfirma. Dels er ingen i klubben tilnærmelsesvis i nærheden af at kunne give en fornuftig vurdering af samlingen, og dels er der næppe interesse blandt klubbens medlemmer for at kaste sig over dette temmelig store område. Skulle der alligevel være interesse for Kina-samlingen, kan nærmere oplysning om status fås direkte hos Jørgen Arentoft.

 

Men resten af samlingerne kommer på en specialauktion i Mårslet Frimærke- og Møntklub

tirsdag den 17. oktober 2017 direkte efter Jan Krusells underholdningsprogram om mønter.


Da der er tale om en temmelig omfangsrig auktion, kan der denne dag ikke indleveres andre auktionslots.

 

Der er tale om en udstykning på ca. 50 lots med et samlet opråb på over 10.000, - kr..  Der er eftersyn tirsdag den 10. oktober 2017. Listen over de mange lots fremgår såvel af bladet her som af vores hjemmeside – www. Maaarfrim.dk


Bemærk, at der kan forekomme spring i nummerrækken for auktionslottene.


De sædvanlige regler for stor- og specialauktioner gælder her. Det vil sige, at der kan indgives skriftlige bud direkte til formanden for klubben – Jørn Hoffmann - senest dagen efter eftersynet den 10. oktober.  Skriftlige rettidig indkomne bud går altid forud for bud i salen.


Usolgte lots kan tages op på ny indtil 5 minutter efter sidste lot er afgjort.


I anledning af den relativ store opråbsum er alle interesserede velkomne til auktionen. Det gælder såvel medlemmer af andre klubber som enhver, der måtte have interesse i at se og eventuelt byde på effekterne. Derfor opfordres medlemmerne til at bekendtgøre, at auktionen afholdes.


Bjørn EriksenDownload her til poblisher 2003 og frem

ER UDGÅET ER UDGÅET ER UDGÅET ER UDGÅET ER UDGÅET ER UDGÅET