Flag Counter

STIFTET DEN 20. MAJ 1974

Hvis der indleveres lots, der omfangsmæssigt ligger udover enkelte frimærker og enkelte mønter, påhviler det indlevereren selv at sørge for præsentation af materialet.

Her tænkes der i første omgang på kasser, samlinger, albums og større indstiksbøger m.v.,

der fylder en del.

Her har vi ikke mulighed for i bestyrelsen at opbevare dette materiale forud for auktionen.

Hvis man ønsker lots på storauktioner af større omgang, skal der indleveres en normal seddel til formanden, hvor lottet beskrives grundigt. Indleverer og formand samarbejder om beskrivelsen.

Det er herefter indlevereren, der sikrer sig, at materialet kan vises frem på de eftersyn, der er, ligesom det også påhviler indlevereren at få materialet fremlagt på selv auktionsdagen.

Usolgte lots medtages efter auktionen ligeledes af indlevereren.

I øvrigt gælder, at mindsteprisen for frimærkelots er 40,- kr. i opråb, for mønter er der ikke nogen nedre grænse, mens den nedre grænse for postkort er 30,- kr. Effekter, der ikke kan oplægges til disse priser, må oplægges på de almindelige mødeaftener.

Miniauktion.

Der afholdes næsten hver mødeaften en miniauktion, hvor medlemmerne frit kan lægge effekter frem til salg.

Salgsbetingelser.
Køberen betaler alene hammerslagsprisen.
Klubben beregner sig et salær ved sælgeren på 10 % af hammerslagsprisen.


Alle lots, der ikke har nogen opråbspris vil komme under hammeren først.
Herefter tages de lots, der har et mindstebud. ...................
Der er mulighed for at lægge lots op indeholdende frimærker, postkort, mønter, bøger og blade samt effekter, der har relation i øvrigt til vores hobbyer.


Denne side er opdateret:

09 december 2017

Forside Mødeprogram Mønter Udgivelser Samleområder Auktioner Postkort Klubmesterskab Mødepræmie Debatforum Medlemsbladet Dsfm Billeder Link Om os

Skrammelauktion  

TIL TOP

Miniauktion

TIL TOP

Storauktion   

TIL TOP

Tryk på den blå tekst


Så er der kun tilbage at trykke på udskriv.

gixmo.dk

Info

TIL TOP

Mårslet Frimærke- og Møntklub afholder møde hver tirsdag i sæsonen

på Lokalcenter Kildevang Langballevej 3a 8320 Mårslet


Webmaster: Preben Madsen    -   Mail:   maarfrim@gmail.com

Har du brug for auktionsformularer, tryk på teksten under billederne.

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

Formularer til auktion

TIL TOP

Download her til poblisher 2003 og frem

Specialauktion 6. marts 2018  

TIL TOP

Lars Christensen.

Nr.

Beskrivelse

Katalog

pris

Pålyd

ende

Opråb

solgt1

Danmark Årsmappe 1969 i kartonomslag

1000

8,90

50


2

Danmark årsmapper 1970-1976


150

60


3

Danmark Specialhæfter MH 1-8


180

70


4

Danmark Specialhæfter MH 1-8


180

70


5A

Indstiksbog med DK Postfrisk + en del stemplet


1802

720


5B

Indstiksbog med DK Postfrisk + en del stemplet


1323

530


6

DK PF - Sort indstik med gultryk


880

350


7

DK PF helark+ blokke (incl. marg.nr) - Brunt ringbind


767

300


8

DK PF blokke med marg.nr. Indstik - Blågrøn indstik


233

100


9

DK PF blokke med marg.nr. - Brunt ringbind


240

100


10

DK PF  - Grøn mappe med guldtryk


2163

865


11

DK PF -  Brun mappe med guldtryk


1387

555


12

DK PF + noget stemplet - Rød mappe


1760

705


13

Kasse fyldt med danske FDC. Incl. 4 mapper200


14

Danmark. Afklip35


15

Danmark. Afklip35


16

Brun indstik. "Hele verden"25


17

Indstiksbog. "Hele verden"15


18

Indstiksbog. "Hele verden"20


19

Relativ nyt Stender 1851-1985. Kun meget få mærker50


20

Usorterede mæker "Hele verden"15


21

Indstiksbog Danmark - tynd besat20


22

HAFNIA 1987-blokke


30

15


23

2 røde mapper med ustemplede mærker. Indklæbet


ca. 1500

20


24

Rodelot15


Der kan denne gang i begrænset omfang lægges andre lots op denne aften,

begyndende med nr. 25Ny specialauktion i 2018


Klubben er blevet anmodet om at forsøge at sælge Lars Christensens samlinger.


Derfor kommer der tirsdag den 6. marts 2018 igen en specialauktion, især dansk postfrisk. Opråbet for lots med postfriske danske mærker er sat til 40% af pålydende-prisen. Det er sket med udgangspunkt i de erfaringer, vi gjorde os ved sidste specialauktion.


En opstilling over de 25 lots findes her under og i medlemsbladet.


Som sædvanlig er der eftersyn på klubaftenen den 27. februar 2018.


De sædvanlige regler for auktion gælder.. Der kan således indleveres skriftlige bud lige indtil den 5. marts 2018 ved brev eller mail direkte til formanden (adresse på omslagssiden). Skriftlige bud går altid forud for bud i salen. Er der ting, der frister, er det bare med at afgive et skriftligt bud.

Så ligger man først i rækken.


Da vi i første omgang ikke kan forvente at alt bliver solgt, vil enkelte af lottene løbende frem til auktionen blive forsøgt solgt andre steder. Er der blandt klubbens medlemmer speciel interesse for at et eller flere af lottene virkelig kommer på klubauktionen i Mårslet, kan der sendes en mail til Bjørn Eriksen på bjorneri42@gmail.com eller ringes på 40121563.


Vi håber på lige så god bydelyst som sidst.


Bjørn Eriksen