Flag Counter

STIFTET DEN 20. MAJ 1974

Hvis der indleveres lots, der omfangsmæssigt ligger udover enkelte frimærker og enkelte mønter, påhviler det indlevereren selv at sørge for præsentation af materialet.

Her tænkes der i første omgang på kasser, samlinger, albums og større indstiksbøger m.v.,

der fylder en del.

Her har vi ikke mulighed for i bestyrelsen at opbevare dette materiale forud for auktionen.

Hvis man ønsker lots på storauktioner af større omgang, skal der indleveres en normal seddel til formanden, hvor lottet beskrives grundigt. Indleverer og formand samarbejder om beskrivelsen.

Det er herefter indlevereren, der sikrer sig, at materialet kan vises frem på de eftersyn, der er, ligesom det også påhviler indlevereren at få materialet fremlagt på selv auktionsdagen.

Usolgte lots medtages efter auktionen ligeledes af indlevereren.

I øvrigt gælder, at mindsteprisen for frimærkelots er 40,- kr. i opråb, for mønter er der ikke nogen nedre grænse, mens den nedre grænse for postkort er 30,- kr. Effekter, der ikke kan oplægges til disse priser, må oplægges på de almindelige mødeaftener.

Miniauktion.

Der afholdes næsten hver mødeaften en miniauktion, hvor medlemmerne frit kan lægge effekter frem til salg.

Salgsbetingelser.
Køberen betaler alene hammerslagsprisen.
Klubben beregner sig et salær ved sælgeren på 10 % af hammerslagsprisen.


Alle lots, der ikke har nogen opråbspris vil komme under hammeren først.
Herefter tages de lots, der har et mindstebud. ...................
Der er mulighed for at lægge lots op indeholdende frimærker, postkort, mønter, bøger og blade samt effekter, der har relation i øvrigt til vores hobbyer.


Denne side er opdateret:

31 oktober 2019

Forside Mødeprogram Mønter Udgivelser Samleområder Auktioner Postkort Klubmesterskab Debatforum Medlemsbladet Mødepræmie Dsfm Billeder Link Om os

Skrammelauktion  

TIL TOP

Miniauktion

TIL TOP

Storauktion   

TIL TOP

Tryk på den blå tekst


Så er der kun tilbage at trykke på udskriv.

gixmo.dk

Info

TIL TOP

Mårslet Frimærke- og Møntklub afholder møde hver tirsdag i sæsonen

på Lokalcenter Kildevang Langballevej 3a 8320 Mårslet


Webmaster: Preben Madsen    -   Mail:   maarfrim@gmail.com

Har du brug for auktionsformularer, tryk på teksten under billederne.

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

Formularer til auktion

TIL TOP

Download her til poblisher 2003 og frem

Info

TIL TOP

Nr.

Lot

Opråb

solgt

Vi forsøger igen med en storauktion


For år tilbage var der tradition for, at klubben afholdt 2 årlige storauktioner.  Det har så været ro om længe. Men i foråret 2020 forsøger vi på ny.


Det handler om at få kvalitetsobjekter fra medlemmerne frem i lyset. Ofte findes der gode objekter på de normale ugentlige auktioner, men det er sjældent medlemmerne har mulighed for at sætte sig ind i, hvad det er for noget. Det gælder især samlinger, som det kan tage nogen tid at overskue.


Ved at etablere en storauktion, er der mulighed for at offentliggøre de forskellige auktionslots i medlemsbladet og på klubbens hjemmeside i god tid. Herudover er der eftersyn af materialet på mødedagen ugen før auktionen, så man i fred og ro kan vurdere, om det er umagen værd at afgive bud.


Denne gang skal mindsteprisen for et enkelt lot være mindst 50,- kr. Lottet skal på sædvanlig vis være detaljeret beskrevet og prissat.  Der kan være tale om enkeltobjekter og samlinger af både mønter og frimærker, ligesom bedre postkortlots kan indleveres.


Hvert medlem har adgang til at indlevere max. 10 lots til auktionarius (Bjørn Eriksen) senest på den dag, der er angivet i mødeprogrammet.  Lots, der mere hører hjemme på skrammelauktioner, kasser m.v.,  kan afvises til storauktionen. For samlingers vedkommende har indlevereren ansvaret for at medtage lottet til eftersyn ugen før auktionen og naturligvis igen på auktionsdagen.


Vær med til, at vi igen kan afholde storauktioner i Mårslet Frimærke- og Møntklub.


Bjørn Eriksen


Download her til Word

 2003 og frem

Download her til poblisher 2003 og frem

PRØVE