forside

mødeprogram

mødepræmie

auktioner

mønter

udgivelser

medlemsbladet

klubmesterskab

samleområder

debatforum

om os


link

dsfm

postkort

billeder

   Link til:       har du brug for papirer til auktionerne så tryk her

AUKTIONSBETINGELSER

Mårslet Frimærke- Mønt og Postkortklub afholder møde i Folkehuset  Mårslet   Langballevej  3A  8320 Mårslet

Stiftet den 20. maj 1974

maarfrim@gmail.com

Webmaster: P. M.

HER FINDER DU

Til toppen

Bestyrelsen

Om os

Senest  redigeret d.:

29 november 2023

Så har vi storauktion igen

Støt aktiviteten ved at indlevere og byde

Tirsdag den 28. november 2023 afholder klubben på ny en storauktion. Igen har jeg fornøjelsen at være tovholder på aktiviteten, som jeg selvfølgelig håber, klubbens medlemmer støtter op omkring.

Vi gentager succesen fra sidste år. Indlevererne skal som sidst ikke betale provision til klubben. Det har ellers tidligere været sådan, at indlevererne kun fik opråbet minus 10%, der skulle i klubkassen. Men dels har klubkassen det ganske udmærket, og dels er håbet, at det kan fremkalde endnu flere og bedre objekter til auktionen.

Storauktionen har den fordel, at medlemmerne på forhånd får mulighed for at nærstudere lottene, idet der i ugen før auktionen er eftersyn af samtlige objekter. Her er der mulighed for at gå i dybden med det enkelte lot.

Indlevererne skal på klubbens normale auktionsblanket beskrive sit lot så udførligt som muligt, og opråbsprisen skal være på mindst 50,- kr. Dette minimum gælder såvel for frimærker, som postkort og mønter. Ethvert medlem kan få hjælp til beskrivelse hos undertegnede. Sidste frist for indlevering til storauktionen er på mødeaftenen den 31. oktober 2023.

Ethvert medlem kan indlevere op til 10 auktionslots. Lots, der er beskrevet mangelfuldt og lots, der mere hører hjemme på skrammelauktioner (f.eks. kasser) kan afvises.

Samlinger kan ”indleveres”, men indlevereren har her selv til opgave at medtage sådanne lots til såvel eftersynet, der finder sted ugen før auktionen, som til selve auktionen. Hvert medlem bedes gå i gemmerne og finde materiale frem, som måske skal afhændes/byttes/bortauktioneres. Det er vigtigt med en aktiv indsats, hvis storauktionenrne skal fortsætte som en aktivitet i klubben.

Med venlig hilsen

Bjørn EriksenSTORAUKTION  28. NOVEMBER 2023

Auktionen finder sted på Folkehuset Kildevang, Langballevej 3A,  8320  Mårslet den 28. november 2023 kl. 20.00.

Der er eftersyn samme dag fra kl. 18.45. Der er endvidere eftersyn på klubmødet samme sted den 21. november 2023.


Salgsmaterialet er gennemgået og efter klubbens bedste skøn fri for fejl. Forefindes der mod forventning fejl, som ikke er anført på auktionslisten eller på lotomslaget, skal reklamationen ske senest 14 dage efter auktionens afholdelse direkte til klubbens formand.


Skriftlige bud

Skriftlige bud skal være formanden i hænde senest den 22. november 2023. Formandens navn, adresse, telefonnummer og mailadresse fremgår af nærværende blad. Skriftlige bud går altid forud for bud i salen.


Salgsbetingelser

Køberen betaler alene hammerslagsprisen. Klubben beregner sig ikke salær, idet et salg går ubeskåret til sælgeren. Køber betaler for evt. fremsendelse af det købte materiale.

Bud under opråbsprisen modtages ikke.


Efter auktionen

Enhver auktionsdeltager i salen kan umiddelbart - og senest 5 minutter efter hammerslag for sidste lot – begære usolgte lots genoptaget.

____________________________

Gæster er velkomne


Bjørn Eriksen


STORAUKTION 28. NOVEMBER 2023

Lot Nr. 1

Lot Nr. 7


Har du brug for auktionsformularer, tryk på den blå teksten under billederne.

Så er der kun tilbage at trykke på udskriv.


AUKTIONSPAPIRE

Download  her til poblisher 2003 og frem

Download  her til poblisher 2003 og frem

KLIK HER

KLIK HER

Download her til Word

 2003 og frem

KLIK HER

KLIK HER

KLIK HER

Lot Nr. 10

Lot Nr. 36