Mårslet frimærke- og møntklub

forside

mødeprogram

mødepræmie

auktioner

mønter

udgivelser

medlemsbladet

klubmesterskab

samleområder

debatforum

om os


link

dsfm

postkort

billeder


SENESTE NYHEDER PÅ HJEMMESIDEN

   Link til:    byttedag/udstilling     mødepræmie

NÆSTE MØDE

TIRSDAG  6. september 2022


Opstart.    


Der er lotteri, mødepræmiekonkurrence og miniauktion.

       

Mødet starter Kl. 19.30     Dørene åbnes kl.  18.30.     

mødeprogram efterår 2022

 Mødeprogram

 efterår 2022 kan ses her

Ny danske udgivelser

NÆSTE BYTTEDAG / UDSTILLING

MØDEPRÆMIEKONKURRENCE EFTERÅR 2022

På mødet den ??. maj 20??  var der ?? som deltog i konkurrencen.   

Hvoraf de ?? havde det rigtige svar.


Dagens spørgsmål var:    

I 2007 udkom en serie på 4 mærker med genstande fra Nationalmuseet,  hvor gammel er Nationalmuseet ?

(1)       (X)        (2)               Svaret er:       (  Afa    )  


På 1. pladsen er     med  00   point.

På 2. pladsen er    med  00 point

Og på 3. pladsen er   og   med hver 00 point.

Link  til video med en flaske

SE SAMTLIGE RESULTATER HER

Mårslet Frimærke- og Møntklub afholder møde i Folkehuset  Mårslet   Langballevej  3A  8320 Mårslet

Stiftet den 20. maj 1974

maarfrim@gmail.com

Webmaster: P. M.

HER FINDER DU

Til toppen

Bestyrelsen

Om os

Senest  redigeret d.:

14 august 2022

Kommer snart.


Ny storauktion i Mårslet Frimærke- og Møntklub


-nyt denne gang:  Hvis et lot sælges, går hele opråbsprisen til indlevereren


Den 29. november 2022 afholder klubben på ny en storauktion. Igen har jeg fået fornøjelsen at være tovholder på aktiviteten, som jeg selvfølgelig håber, klubbens medlemmer støtter op omkring.

Denne gang bliver det endnu gunstigere for indlevererne. De skal nemlig ikke betale provision til klubben. Det har ellers tidligere været sådan, at indlevererne kun fik opråbet minus 10%, der skulle i klubkassen. Men dels har klubkassen det ganske udmærket for tiden og dels er håbet, at det kan fremkalde endnu flere og bedre objekter til auktionen.

Storauktionen har den fordel, at medlemmerne på forhånd får mulighed for at nærstudere lottene, idet der i ugen før auktionen er eftersyn af samtlige objekter. Her er der mulighed for at gå i dybden med det enkelte lot.


Indlevererne skal på klubbens normale auktionsblanket beskrive sit lot så udførligt som muligt og opråbsprisen skal være på mindst 50,- kr. Dette minimum gælder såvel for frimærker, som postkort og mønter. Ethvert medlem kan få hjælp til beskrivelse hos undertegnede. Sidste frist for indlevering til storauktionen er på mødeaftenen den 11. oktober 2022.

Ethvert medlem kan indlevere op til 10 auktionslots.


Lots, der er beskrevet mangelfuldt og lots, der mere hører hjemme på skrammelauktioner (f.eks. kasser) kan afvises.

Samlinger kan ”indleveres”, men indlevereren har her selv til opgave at medtage sådanne lots til såvel eftersynet, der finder sted ugen før auktionen, som til selve auktionen.


Hvert medlem bedes gå i gemmerne og finde materiale frem, som måske skal afhændes/byttes/bortauktioneres. Det er vigtigt med en aktiv indsats, hvis storauktionenrne skal fortsætte som en aktivitet i klubben.


Med venlig hilsen

Bjørn Eriksen


Hvis du har mange mønter som du ikke skal bruge til noget,

 så se den her video

2 Nye møntsæt

Ny sæson begynder

6. September 2022