MÅRSLET

100 Gadeparti i Maarslet

Tandervej, huset til h.

Gl. Telefoncentral…


 101  Stationsvejen

i Maarslet.


 102  Stationsvejen

i Maarslet.


 103    Gadeparti

i Maarslet

Tandervej mod nord

104   Maarslet kirke

sjernestempel

fimærke mangler

 105     Maarslet     ”Bomgaarden” til v.   Mejeriet med skorsten

106   Præstegården

Mårslet. St.

 107  Mårslet kirke


 108  Mårslet station

Sendt 11-5-10

Frimærke mangler

 109    Partier fra

Maarslet St.  sendt.

Kan ikke se dato

 111     Mårslet.

Severins hus

Tandervej 10.

 Partier

fra Mårslet

Er ikke brugt

110

 112  Mårslet. Bagsiden

af stationsbygningen på Banevej

114  Partier fra Mårslet.

Stemplet MAARSLET

10.6.09.

 115  Parti fra Mårslet.

Stemplet

MAARSLET 24.6.35

 116    Tandervej 9

Stemplet MAARSLET

11.5.11 ?

 117       Mårslet        handelsgartneri

St. MAARSLET 28.11.13

    Hilsen fra Mårslet

Langballevej 12

St. MAARSLET

113

 118      Ukendt

 119  Parti i Maarslet.

Er ikke brugt

 138       Mårslet

stemplet ÅRHUS C

25 jun 1984


 140  Hilsen fra Maarslet

den gamle præstegrd

”Valborg Vraa”

 141  Partier fra Maarslet

er ikke sendt


  Mustrupgaard

Pr. Maarslet

frim mangler

139

HØRRET

 120  Partier fra Hørret

Stemplet SKANDERBORG

5.4.11

MOESGAARD

 121    Moesgaard

Er ikke postsendt

 122    Moesgaard

Er ikke postsendt


 123    Moesgaard.

Avlsbygningerne

Efter en brand i 1929

124  Aarhus ”Moesgaard”

Er ikke postsendt


 125    Moesgaard

Er ikke postsendt


 126    Moesgaard


 127   Moesgaard

Stemplet KJELLERUP

13.7.10


 128    Moesgaard


 129   Aarhus mølle

i Moesgaard skov

Stemp. LØGTEN 4.11.07


 130  Aarhus Moesgaard

W.K.F.

med adr. uden frim.

 131     Moesgaard

Er ikke postsendt


 132  Moesgård Museum

Er ikke postsendt


LANGBALLE

 133  Dalsgaard Langballe

Pr. Maarslet

St. ASSEDRUP 7.8.15

 134  Nygaard Langballe.

Ikke postsendt

 135  Langballegaard

Pr. Maarslet

ikke postsendt

 136  Nygaard Langballe

Pr. Maarslet

Med to stempler

 137     Langballe

skole pr. Maarslet

Stemplet MAARSLET

FULDEN

 142  Partier fra Fulden     Stemplet MAARSLET

Mangler et frim.

 144  parti fra Fulden

 Er ikke brugt  

 145  købmandens butik

i Fulden

Stemp. BEDER 19.3.64

 146      Gammel

Kampestensbro

over åen i Fulden

Celdrupgaard

Eller Celdrupård

Ikke postsendt

143

VILHELMSBORG

 Vilhelmsborg

ved Aarhus stemplet


147  

 Vilhelmsborg

Hovedbygning

St. MAARSLET 22.6.21


148

Vilhelmsborg

Avlsbygningerne

ikke brugt

149

Parti fra

Vilhelmsborg skov.

Udsigt fra kærlighedsstien

173

289     Den Gamle

butik i Fulden

BEDER

 Parti fra Beder

Havebrugsskole.

Er ubrugt

150

 Parti fra beder

Købmand Møller

Dateret 4.12.1908

151

 Parti fra beder

2 stempler

på to mærker

152

 Parti fra beder

Er ikke brugt

153

     Gadeparti i Beder

stjernestempel Beder

Og Aarhus

154

    Gadeparti i Beder

St. AARHUS - HOU

29.11.12

155

 Beder.

Ikke postsendt


  Bedder kirke og Præstegaard.  

ikke postsendt

       Beder Gartnerskole

Stemplet KETTING ALS


161

      Beder Gartnerskole

Stemplet BEDER

17.8(3).50

160

      Beder Gartnerskole

Stemplet BEDER

10.2.36

159

162

163

 Beeder

Havebrugs skole  

Med stjernestempel

    Hilsen fra Beder

Havebrugs skolen

Ikke postsendt

158

157

 Beder

Gartnerskole 15242

Er ikke postsendt

156

MALLING

 Parti af Malling

Frimærker fjernet

164

    Gadeparti Malling

Stemplet 13.7.1?

MALLING

    Gadeparti Malling

Stemplet 18.8.07

ODDER og DAUGAARD

165

   Hilsen fra Malling

Stemplet MALLING


168

    Gadeparti Malling

Det gamle savværk

Ikke postsendt

166

167

       Banegaardspladsen,

Malling

Er ikke prugt

170

     Aarhusvej, Malling

Er ikke brugt


169

 Malling

Er ikke brugt


177

 Malling

Er ikke brugt


178

 Malling Kirke

Er ikke brugt


180

Malling Kirke

Er ikke brugt

182

 Ruinerne

ved Malling kirke

Er ikke brugt

185

 Parti af malling

Stemplet VEILE

26.4.07


186

 Malling kirke

Stemp. KØBENHAVN

12.7.20

187

   Stationspladsen

i Malling

St. GJERRILD 13.9.13

188

 Gadeparti

i Malling

Stemplet AARHUS

189

 Malling by

Mangler frimærke

190

   Norslund Malling

Stemp. BEDER 15.1.09

191

 Udsigt over

Malling

Er ikke brugt

192

 Østergaard

Malling

Er ikke brugt

193

 Malling

Landbrugsskole

Er ikke brugt

194

    Partier fra Malling

2 stempler

TRANBJERG 23.1.09

172

Bredgade

i Malling

Ikke brugt


174

    De gamles Hjem.

Er ikke brugt


175

 Malling

Dampmølle og Brødfabrik

Er ikke brugt

179

 Malling Skole

Er ikke brugt

181

 Musæet Ved

Malling Landbrugsskole.

Ikke postsendt

184

 Malling

Landbrugs skole

 Med 3 ste. 23-12-03


183

 Malling

Landbrugsskole og

Husholdningsskole

176

 Malling kirke

Er ikke brugt

171

NORSMINDE

 Nordsminde

Gl. Kro anno 1693

Er ikke brugt

 Nordsminde

Gl. Kro anno 1693

Er ikke brugt

 Nordsminde

Gl. Kro anno 1693

Er ikke brugt

195

196

197

ASK

 Partier fra ASK

Ask Højskole

 Stemplet  

Malling  6. 9. 12.

 Parti fra Ask

Stemp. ÅRHUS C

 Gadeparti i Ask

Ask Højskole

Mangler frimærke

 Ask Højskole

Stemplet

MALLING 17.11.1?

198

199

200

201

202

 Nordsminde gl Kro

Er ikke brugt

291

ASTRUP

 Astrup Kirke

Mangler frimærke

 Astrup Kirken

Er ikke brugt


203

204

SOLBJERG

 Bager Schulz

Solbjerg hovedgade

Ikke brugt

 Ny Solbjerg

Ste. AARHUS 8.9.06

     Gl. Købmandsbutik

I Ny Solbjerg

Ikke brugt

 Lystenlund

Nu FDF/FPF Solbjerg

Ikke postsendt

206

207

208

209

 Gadeparti

i Solbjerg

Ste. AARHUS 12.12.16

205

 Partier

fra Solbjerg

St. AARHUS 31.7.33

210

 Solbjerg

Er ikke brugt


212

 Hilsen fra

Ny Solbjerg

Ikke brugt

214

 solbjerg

St.

NY SOLBJERG  28.5.71


211

 Ny Solbjerg

Dyrskuet i 1933

Ikke postsendt

213

BATTRUP

      Battrup Nordgaard

pr. Maarslet st.

Frim. mangler

215

TESTRUP

Enggaard

Testrup pr. Maarslet st.

Med julemærke

   Parti fra Testrup

St. ODDER

Med 3 frim.

 ”Søndergaard”

Testrup pr Maarslet

Med 3 frim.

216

217

218

    Elevværelse

Testrup Højskole

St. MAARSLET 5.5.40

    Læreboligen  

Testrup Højskole

Er ikke brugt

    Testrup Højskole

Dr. Phil. Jens Nørregaard

Frim.  mangler

 

 

      Christoffer Baagøe

Testrup Højskole

Er ikke brugt

    Testrup Højskole

Er ikke brugt

    Testrup.

Højskole og Købmand

221

222

223

224

225

    Testrup Højskole

Er ikke brugt

    Testrup Højskole

St. MAARSLET 30.5.17

    Testrup

Indkørsel til Højskolen

St. MAARSLET

     Testrup Højskole

Mangler frimærke

    Testrup Højskole

St. MAARSLET 8.5.07

og AARHUS 8.5.07

226

227

228

229

230

    Elevdagligstuen Testrup Højskole

Ubrugt

    Testrup Højskole

Er ikke brugt

    Mindesmærket  

i Testrup,

for Nørregård og Bågø

    Testrup Højskole

St. MAARSLET

231

232

233

234

    Elevdagligstuen Testrup Højskole

Mangler frimærke

235

    Testrup Højskole    

Demonstrationsstuen

Ikke brugt


    Gymnastiksalen

Testrup Højskole

ubrugt

    Foredragssalen

Testrup Højskole

ubrugt

236

237

238

239

   Foredragssalen

Testrup Højskole

St. Med to frimærker

240

   Spisestuen

Testrup Højskole

ubrugt

    Testrup Højskole

Er ikke brugt

242

    Testrup Højskole

Ubrugt

   Testrup Højskole

Er ikke brugt

241

243

244

   Testrup Højskole

Er ikke brugt

245

    Testrup Højskole

Rosenhaven

Er ikke postsendt


    Testrup Højskole

Er ikke postsendt


Testrup

Folkehøjskole

Er ikke postsendt


    Testrup Højskole

8320 Maarslet

St. MÅRSLET 22.7.78


246

247

248

249

    Testrup Højskole

Er ikke brugt

251

    Testrup Højskole

Er ikke brugt


    Testrup Højskole

Er ikke brugt

250

252

Testrup

Stemp. 13.1.20

Frimærke mangler

283

 Partier

fra Testrup

St.  MAARSLET

282

 Testrup

Testrupvej 102

St. MAARSLET 27.11.18

286

   Testrup friskole

Pr. Maarslet. St.

St. Odense 1.10.11

284

 Testrup

Højskole og Købmand

Ikke postsendt

     Testrup Teglværk

Er ikke brugt

219

220

    Testrup Højskole

St. MAARSLET 6.12.06

285

    Testrup Højskole

Er ikke postsendt


288

RAVNHOLT

 Partier fra

Ravnholt

St. TRANBJERG 20.7.12

253

       Partier fra Ravnholt

St. KJØBENHAVN

21.8.14

281

BLEGIN

 Blegin

St. HØRNING 6.5.1?


254

    Testrup Højskole

Ikke postsent


293

HØRNING

   Parti fra Holmen

Hørning st.

St. HØRNING 2?.10.12


255

Parti fra

Hørning.

256

TINGSKOVEN

 Tingskov Kro

Kgl. prvl. Kro

Tlf. Tranbjerg 23

257

 Thingskoven

Er ikke postsendt

 Tingskoven

Er ikke brugt

 Hilsen fra

Tingskoven

1 kop kaf. m. brød 25 øre

258

      Thingskovgaarden

pr. Tranbjerg St.

St. TRANBJERG 26.7.15

259

260

 H. Sønderskov Thingskoven

Er ubrugt

261

262

 Thingskoven

Er ikke brugt


287

TRANBJERG

 Tranbjerg Kirke

Er ikke brugt

   Tranbjerg Kirke.

Er ikke postsendt

 Tranbjerg

Kirke og Skole

St. VIBY

  Tranbjerg Kirke

Skolen tv.

Er ikke postsendt

 Tranbjerg

Kirke og Skole

Er ubrugt

263

264

265

266

267

 Tranbjerg.

Dateret julen 1927

Er ikke postsendt

 Tranbjerg.

ukendt

 Parti fra

Tranbjerg

St. 13.7.19

 Ovesminde

Tranbjerg.

Dateret 22.12.1916

268

269

 Tranbjerg?

Ved du hvor det er?

270

271

272

 Tranbjerg

Restauration, partier fra haven. St. 14.12.14

273

 Tranbjerg kro

Tlf. 15

Ikke brugt

275

 Tranbjerg kro

Er ikke brugt

276

 Tranbjerg kro

Er ikke brugt

277

 Tranbjerg kro

Tlf. 15

Er ikke postsendt

274

SLET

 Parti i Slet

Stemplet i TRANBJERG


278

  Gadeparti i Slet

St. TRANBJERG

Frimærke mangler.

279

HOLME

     Partier fra Holme

St. Viby 26.5.15

280

Mårslet Frimærke- Mønt og Postkortklub afholder møde i Folkehuset  Mårslet   Langballevej  3A  8320 Mårslet

Stiftet den 20. maj 1974

maarfrim@gmail.com

Webmaster: P. M.

HER FINDER DU

Til toppen

Bestyrelsen

Om os

Senest  redigeret d.:

30 november 2022

forside

mødeprogram

mødepræmie

auktioner

mønter

udgivelser

medlemsbladet

klubmesterskab

samleområder

debatforum

om os


link

dsfm

postkort

billeder

 Link til:     tranbjerg      testrup      vilhelmsborg      langballe      malling